154- عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور

مطالب دیگر:
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان گرگان(واقع در استان گلستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آق قلا (واقع در استان گلستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلاله (واقع در استان گلستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کرد کوی (واقع در استان گلستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان مینو دشت (واقع در استان گلستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان املش (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر انزلی (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فومن (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لاهیجان (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان لنگرود (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماسال (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رشت (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رضوانشهر (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رودبار (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سیاهکل (واقع در استان گیلان)شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان صومعه سرا (واقع در استان گیلان)

مشخصات نویسندگان مقاله عملکرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور محمدتقی منصوری کیا - رییس بخش سازه دفترفنی سازمان آب و برق خوزستان چکیده مقاله: بررسی آماری دبی زهکش های سد شهید عباسپور با در نظر گرفتن تراز مخزن و سطح آب پائین دست و نیز بررسی پیزومترها در همان بازه های زمانی با در نظر گرفتن فاکتورهای احتمالی مرتبط با عملکرد پرده آب بند نشان داده است که: 1- زه آب Spring Gallery که در بر گیرنده آب چشمه عبوری از زیر فونداسیون است مستقل از هد مخزن و و ابسته...